ua

Скринінг на наявність захисних антитіл після перенесеного COVID-19 або вакцинації

Скринінг на наявність захисних антитіл після перенесеного COVID-19 або вакцинації

«Vitrotest® SARS-CoV-2 IgG QuantiSpikeТМ» - імуноферментна тест-система для кількісного визначення антитіл класу IgG до spike-білку коронавірусу SARS-CoV-2 (калібратори тест-набору стандартизовані за 1st WHO International Standard for anti-SARS-CoV-2 immunoglobulin (human) code: 20/136 (NIBSC, UK)). Високочутливий та специфічний тест, що дозволяє визначати рівень антитіл, які за науковими даними здатні блокувати потрапляння SARS-CoV-2 в клітини-мішені.

З огляду на те, що більшість вакцин індукують антитілоутворення саме до spike-білку, визначення специфічних IgG також дає можливість провести оцінку наявності протективних антитіл не тільки після перенесеного захворювання, але й після вакцинації проти COVID-19.