ua ru

Імуноферментний аналіз в діагностиці

Сучасні методи специфічної діагностики

Серед методів специфічної лабораторної діагностики інфекцій виділяють прямі та непрямі.

До прямих методів відносять:

Серед непрямих (серологічних) методів найчастіше використовуються:

Імуноферментний аналіз (ІФА)

ІФА було розроблено в 70-х роках ХХ століття на перетині імунохімії та інженерної ензимології та являється еволюційним продовженням і альтернативою радіоімунному аналізу в послідовності серологічних методів діагностики.

На сьогодні ІФА зайняв міцну позицію в діагностиці інфекційної патології людини, тварин та рослин, в онкології та ендокринології. Основними перевагами ІФА є:

Весь процес імуноферментного аналізу можна умовно поділити на три основні стадії:

З точки зору способу виконання всі методи ІФА можна розділити на дві групи:

В якості твердої фази в ТІФА використовують 96-лункові полістиролові планшети, які здатні сорбувати макромолекули. В кожній лунці планшету проводиться аналіз окремого зразку.

Основні компоненти в ТІФА

Основними компонентами твердофазного ІФА є: імуносорбент - адсорбовані на твердій фазі антигени або антитіла (залежно від цілей аналізу), імуноферментний кон’югат - ковалентно зшиті з ферментом специфічні антитіла або антигени та досліджуваний матеріал - біологічні рідини організму.

В якості антигенів можуть використовуватися очищені нативні антигени мікроорганізмів або їх аналоги - рекомбінантні білки та синтетичні пептиди.

В якості антитіл використовують поліклональні (пул специфічних антитіл, виділених з сироваток тварин) або моноклональні (моноспецифічні антитіла, отримані методами клітинної інженерії) антитіла.

Імуноферментні кон’югати - це ковалентно зшиті молекули антигенів або антитіл з ферментом. Одним із біологічних феноменів, на якому базується ІФА, являється висока каталітична активність ферментів, які використовуються в якості індикатора в ІФА.

Основними ферментними мітками є:

Основні варіанти ТІФА

Непрямий ТІФА

ТІФА на основі IgM-захвату

"Сендвіч"-ТІФА

Комбінований IgM-захват

Конкурентний ТІФА